Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 3/2022: Dạy học Pháp luật trong môn Giáo dục công dân

13h30’ ngày 24/03/2022

Semina tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: "Dạy học Pháp luật trong môn Giáo dục công dân"

Các giảng viên tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Trực tuyếnTags:


Bài viết khác

0986688626