Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 11/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 11 /2020

 

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

                                       Chủ đề: Seminar “Vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông hiện nay”

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Báo cáo tập trung phân tích thực trạng ý thức bảo vệ môi của học sinh phổ thông ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra việc giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường

ThS. Chu Thị Diệp

Thứ năm, ngày 12/11/2020

Vào lúc 9h30

Văn phòng Khoa GDCT

 

02

Vấn đề bảo vệ môi trường theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Báo cáo phân tích những quan điểm của Hồ Chí Minh trong vấn đề bảo vệ môi trường thông qua các việc làm cụ thể như: vệ sinh nơi ở, trồng cây, gây rừng...

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Thứ năm, Ngày 12/ 11/2020

vào lúc 10h30

Văn phòng khoa GDCT

 

 

  1. Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị GiangTags:


Bài viết khác

0986688626