Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 3/2022: "Tư tưởng Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

14h00’ ngày 31/03/2022

Tổ ĐLCMCĐCSVN và TTHCM semina chuyên môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh - một số vấn đề lý luận và thực tiễn" (BCV: Vi Thị Lại, Phạm Thị Thúy Vân)

Các giảng viên tổ ĐLCMCĐCSVN và TTHCM

Trực tuyếnTags:


Bài viết khác

0986688626