Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 3/2020

HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 3 /2020

 

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đề tài trình bày về sự cần thiết phải ban hành Luật Giáo dục ở Việt Nam 2019. Trên cơ sở đó tìm hiểu, phân tích một số điểm mới của Luật giáo dục trên một số phương diện: trình độ chuẩn của giáo viên, miễn giảm học phí ...và vận dụng để luật đi vào cuộc sống.

CN. Lê Bích Ngọc

Thứ sáu, Ngày 06/ 3/2020

vào lúc 13h30

Văn phòng khoa GDCT

 

 Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Giang

 Tags:


Bài viết khác

0986688626