Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch Seminar tháng 1/2020

                                           HOẠT ĐỘNG SEMINAR  CHUYÊN MÔN THÁNG 1 /2020

 

                                       Tổ: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

01

LUẬT PHÁP VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Khái quát những nét cơ bản về tôn giáo và luật pháp tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

TS. Lê Thị Minh Thảo

Thứ năm, Ngày 09/ 1/2020

vào lúc 14h00

Văn phòng khoa GDCT

 

02

XÂY DỰNG KẾ HOACH DẠY HỌC MINH HOẠ MÔN “GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI”

Báo cáo hướng dẫn từng bước cách xây dựng một kế hoạch dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

1.Ths. Nguyễn Quang Thuận (Khoa GDCT)

2. Nguyễn Thị Hà (GV trường THPT Xuân Hoà, Vĩnh Phúc)

3. Phạm Thị Hồng Nhung

Thứ năm, Ngày 09/ 1/2020

vào lúc 15h00

Văn phòng khoa GDCT

 

 Tổ trưởng (phụ trách)

 

                                                                                                                                              Nguyễn Thị Giang

 

Tags:


Bài viết khác

0986688626