Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2019 "Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước"

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020 và đảy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giai đoạn mới, trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2019 "Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước". 
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các Nhà khoa học quan tâm đến Hội thảo đến tham dự và phát biểu ý kiến. (Chi tiết xem ảnh đính kèm)Tags:


Bài viết khác

0986688626