Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Thông báo Hội đồng khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục Chính trị khóa 43 (2017 -2021)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ KHÓA 43 (2017 -2021)

STT

      Họ và tên

Mã số SV

GVHD

Tên đề tài

Hội đồng KLTN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

 

Tiểu ban: Phương pháp dạy học môn GDCD (Thư ký tiểu ban: Ths. Vi Thị Lại)

1

Nguyễn Đức Phú

175D1402040016

Ths. Nguyễn Quang Thuận

Dạy học môn giáo dục công dân lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở Trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc

 CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

 PB1: PGS. TS. Nguyễn Thị Toan

 PB2: TS. Ngô Thị Lan Hương

 UV: Ths. Nguyễn Quang Thuận

 TK: TS. Trần Thị Chiên

13h30’ ngày 27/5/

2021

Online trên LMS

 

Tiểu ban: Triết học Mác – Lênin (Thư ký tiểu ban: Ths. Vi Thị Lại)

2

Bùi Thị Hà Ly

175D1402040013

TS. Nguyễn Thị Giang

Tư tưởng của Lê Quý Đôn về văn hóa trong tác phẩm “Phủ biên tạp lục” và ý nghĩa của nó trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa ở Việt Nam hiện nay

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: PGS. TS. Nguyễn Thị Toan

PB2: TS. Bùi Lan Hương

UV: TS. Nguyễn Thị Giang

TK: Ths. Chu Thị Diệp

09h15’ ngày 27/5/

2021

Online trên LMS

 

3

Nguyễn Thị Mỹ Linh

175D1402040012

TS. Trần Thị Hồng Loan

Một số biện pháp nâng cao ý thức tự học cho sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Giang

PB1: PGS.TS. Nguyễn Thị Toan

PB2: TS. Bùi Lan Hương

UV: TS. Trần Thị Hồng Loan

TK: Ths. Chu Thị Diệp

Online trên LMS

 

4

Nguyễn Thị Liên

175D1402040011

TS. Bùi Lan Hương

Vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin vào việc phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Bắc Ninh

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: PGS. TS. Nguyễn Thị Toan

PB2: TS. Nguyễn Thị Giang

UV: TS. Bùi Lan Hương

TK: Ths. Chu Thị Diệp

Online trên LMS

 

Tiểu ban: Chủ nghĩa xã hội khoa học (Thư ký tiểu ban: Ths. Phạm Văn Giềng)

5

Nguyễn Huy Hoàng

175D1402040008

TS. Hoàng Thanh Sơn

Công bằng xã hội trong Giáo dục - Đào tạo ở tỉnh Nam Định hiện nay

CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Giang

PB1: TS. Lê Thị Minh Thảo

PB2: Ths. Chu Thị Diệp

UV: TS. Hoàng Thanh Sơn

TK: TS. Bùi Lan Hương

13h30’ ngày 27/5/

2021

Online trên LMS

 

6

Phạm Thu Hiền

175D1402040007

TS. Lê Thị Minh Thảo

Giữ gìn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam hiện nay

CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Giang

PB1: TS. Hoàng Thanh Sơn

PB2: Ths. Chu Thị Diệp

UV: TS. Lê Thị Minh Thảo

TK: TS. Bùi Lan Hương

Online trên LMS

 

Tiểu ban: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Thư ký tiểu ban: Ths. Vi Thị Lại)

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

175D1402040010

TS. Trần Thị Chiên

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo thực hiện bình đẳng giới từ năm 2010 đến năm 2020

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: Ths. Phạm Văn Giềng

PB2: TS. Ngô Thị Lan Hương

UV: TS. Trần Thị Chiên

TK: TS. Bùi Lan Hương

07h30’ ngày 27/5/

2021

Online trên LMS

 

8

Hoàng Hảo

175D1402040004

TS. Ngô Thị Lan Hương

Đảng bộ tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2010 đến năm 2020

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: TS. Trần Thị Chiên

PB2: Ths. Phạm Văn Giềng

UV: TS. Ngô Thị Lan Hương

TK: TS. Bùi Lan Hương

Online trên LMS

 

Tiểu ban: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Thư ký tiểu ban: Ths. Phạm Văn Giềng)

9

Nguyễn Thị Hà

175D1402040003

Ths. Vi Thị Lại

Thực hiện chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: TS. Phạm Thị Thúy Vân

PB2:Ths. Nguyễn Thị Linh

UV: Ths. Vi Thị Lại

TK: TS. Ngô Thị Lan Hương

15h15’ ngày 27/5/

2021

Online trên LMS

 

10

Trần Trung Hiếu

175D1402040006

TS. Phạm Thị Thuý Vân

Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: Ths. Vi Thị Lại

PB2: Ths. Nguyễn Thị Linh

UV: TS. Phạm Thị Thúy Vân

TK: TS. Ngô Thị Lan Hương

Online trên LMS

 

11

Trần Thị Thu Phương

175D1402040018

Ths. Nguyễn Thị Linh

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CTHĐ: TS. Trần Thị Hồng Loan

PB1: TS. Phạm Thị Thúy Vân

PB2: Ths. Vi Thị Lại

UV: Ths. Nguyễn Thị Linh

TK: TS. Ngô Thị Lan Hương

Online trên LMS

 

                     

 

Ấn định danh sách có 11 hội đồng.

 Tags:


Bài viết khác

0986688626