Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Talkshow số 1: Dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật – những vấn đề thực tiễn

 

          Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2, 15 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị, ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ban liên lạc Cựu sinh viên của Khoa tổ chức TalkShow online Chủ đề: Dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật – những vấn đề thực tiễn. Chương trình Talkshow là hoạt động thường xuyên được tổ chức với nhiều chủ đề đa dạng, nâng cao các hoạt động giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau giữa cựu sinh viên các khoá, thu thập thông tin phản hồi về thực tiễn thị trường sử dụng lao động.

          Ở trường phổ thông, môn Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9), Đạo đứcGiáo dục công dân là môn học bắt buộc. Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12), Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Trên cơ sở các định hướng đã nêu trong Chương trình tổng thể, Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn và tính hệ thống; chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục trong nội bộ môn học về kĩ năng sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế và tích hợp các chủ đề giáo dục xuyên môn, như: môi trường, bình đẳng giới, di sản văn hoá, phòng chống tệ nạn xã hội, tài chính,.... Chương trình môn Giáo dục công dân được xây dựng theo hướng mở, thể hiện ở việc Chương trình không quy định nội dung dạy học chi tiết cho từng chủ đề, bài học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt, những nội dung dạy học cơ bản, cốt lõi cho mỗi lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt, những định hướng chung về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục. Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt và các định hướng chung bắt buộc này, các tác giả sách giáo khoa, cơ sở giáo dục và giáo viên môn học chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện và phát triển chương trình.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của TS. Trần Thị Hồng Loan, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa GDCT; TS. Lê Thị Minh Thảo – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa GDCT cùng các cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên khoa GDCT.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia:

- PGS,TS. Nguyễn Thị Toan - Tổng chủ biên sách Đạo đức và sách Giáo dục công dân, GVCC Khoa GDCT.

- ThS. Nguyễn Quang Thuận - GVC bộ môn Phương pháp dạy học môn GDCD, Khoa GDCT, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

- Ths. Trần Thị Xuân Hà - Giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Phó Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Văn, Tam Nông, Phú Thọ.

- Cô Nguyễn Thị Hà – Giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường THPT Xuân Hoà.

          Trong Talkshow, các chuyên gia đã phân tích về chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, trả lời nhiều câu hỏi của sinh viên: Những khó khăn tại các trường khi xây dựng chương trình Giáo dục kinh tế và pháp luật; nguyên nhân của các khó khăn đó; vấn đề phát triển chương trình tại các cơ sở giáo dục; việc lựa chọn các bộ sách giáo khoa, lựa chọn ngữ liệu phù hợp và xây dựng kế hoạch dạy học; sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, đặc biệt là dạy học dự án; xu hướng thực hiện kiểm tra, đánh giá môn học trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết TalkShow, TS. Lê Thị Minh Thảo khẳng định: Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên, tạo môi trường để sinh viên hiểu rõ hơn các vấn đề có liên quan đến hoạt động thực tiễn tại trường phổ thông. Sự tham gia tích cực của chuyên gia là giảng viên, cựu sinh viên Khoa đã tăng tính liên kết giữa Khoa với cơ sở giáo dục, sử dụng lao động trong hoạt động đào tạo. Chương trình sẽ được tổ chức thường xuyên theo Quý với các chủ đề nóng, thu hút sinh viên, cựu sinh viên và nhiều người quan tâm theo dõi.

Dưới đây là một số hình ảnh của Chương trình TalkShow số 1:

Sinh viên khoa GDCT tham gia Talkshow trên google meet

PGS.TS. Nguyễn Thị Toan trao đổi về vấn đề sách giáo khoa mới

Ths. Trần Thị Xuân Hà trao đổi về việc thực hiện chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tại cơ sở giáo dục phổ thông

Ths. Nguyễn Quang Thuận trao đổi về phương pháp dạy học theo dự án và sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Cô Nguyễn Thị Hà trao đổi về việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật tại Trường THPT Xuân Hoà

Lê Thị Minh Thảo – Phó Trưởng khoa phát biểu tổng kết TalkshowTags:


Bài viết khác

0986688626