Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Sinh viên K43GDCD bảo vệ khoá luận tốt nghiệp trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, nhiều trường đại học đã chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới. Sau dạy học trực tuyến qua LMS, Trường ĐHSP Hà Nội 2 bắt đầu triển khai tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến để sinh viên có thể ra trường đúng hạn. 
Ngày 27/5/2021, 11 Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoa GDCT thuộc chuyên ngành: Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử ĐCSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp dạy học môn GDCD đã diễn ra theo đúng trình tự thời gian và đảm bảo yêu cầu chất lượng. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ khoá luận của sinh viên K43 GDCD:


Bảo vệ KLTN chuyên ngành: Triết học

Bảo vệ KLTN chuyên ngành: PP dạy học GDCD

Bảo vệ KLTN chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bảo vệ KLTN chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bảo vệ KLTN chuyên ngành: Tư tưởng Hồ Chí MinhTags:


Bài viết khác

0986688626