Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 17 - khoa GDCT

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h30’ ngày 06/12/2022

Họp đại diện cấp uỷ và giao ban công tác tháng 12/2022

Loan

PH3-Nhà A2

14h00’ ngày 06/12/2022

Họp đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022 chi bộ khoa GDCT

Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDCT

Phòng 902 – Nhà A1

09h30’ ngày 07/12/2022

Họp BCH Công đoàn Trường

Ngô Hương

PH2-Nhà A2

10h30’ ngày 07/12/2022

Họp đại diện công đoàn bộ phận

Huyền

PH2-Nhà A2

19h30’ ngày 07/12/2022

Họp triển khai hoạt động thăm và kiểm tra nơi ở sinh viên

Huyền

PH5-Nhà A2

10h00’ ngày 08/12/2022

Họp rút kinh nghiệm TTSP đợt 1 và công tác giảng viên SHCM ở trường phổ thông

Toàn thể giảng viên và sinh viên K45,46 khoa GDCT

Giảng đường D23

14h00’ ngày 08/12/2022

Họp chi bộ khoa GDCT

Toàn thể đảng viên

Phòng 902 – Nhà A1

14h30’ ngày 08/12/2022

Họp Khoa triển khai kế hoạch công tác tháng 12/2022

Toàn thể cán bộ, giảng viên

Phòng 902 – Nhà A1

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626