Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

GIỚI THIỆU CHUNG

  KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

I. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Email: khoagdct.sp2@moet.edu.vn
II. Quá trình hình thành và phát triển
        Theo quyết định số 08/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa Giáo dục Chính trị chính thức được thành lập trên cơ sở tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin. Nhiệm vụ chính trị của Khoa được xác định: Tổ chức thực hiện công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục Chính trị; Giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên toàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
         Với chặng đường 10 năm cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

- Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa: TS Trần Thị Hồng Loan

- PBT Chi bộ, Phó trưởng Khoa: TS Lê Thị Minh Thảo

1.Cán bộ, giảng viên khoa:

STT

Chức vụ/ Nhiệm vụ

Họ và tên

1

- Bí thư chi bộ
- Trưởng khoa

TS. Trần Thị Hồng Loan

2

- Phó bí thư chi bộ
- Phó trưởng khoa

TS. Lê Thị Minh Thảo

3

- Chủ tịch công đoàn
- Trợ lý giáo vụ

Ths. Lương Thị Thu Huyền

4

- Bí thư chi đoàn cán bộ

ThS. Nguyễn Thị Linh

5

Tổ trưởng tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

TS. Nguyễn Thị Giang

6

Tổ trưởng tổ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS Ngô Thị Lan Hương

7

Trợ lý văn thế

Ths. Nguyễn Quang Thuận

8

Trợ lý học tập

TS. Phạm Thị Thúy Vân

9

Trợ lý chính trị

Ths. Nguyễn Thị Nhung

10

Phó Chủ tịch công đoàn
Trợ lý giảng dạy

Ths. Chu Thị Diệp

11

Trợ lý khoa học

TS. Bùi Lan Hương

12

Giảng viên

Ths. Phạm Văn Giềng

13

Trợ lý tổ chức

ThS Nguyễn Thị Hải

14

Giảng viên

Ths. Vi Thị Lại

15

Giảng viên

TS. Trần Thị Chiên

16

Giảng viên

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh

17

Giảng viên

PGS.TS Nguyễn Thị Toan

18

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Xuân

19

Giảng viên ThS. Đới Gia Thiên Linh


2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Chức năng:
- Khoa Giáo dục Chính trị có chức năng đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Công dân để giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THPT trên phạm vi cả nước và các môn Lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ.
- Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trong trường.
2.2. Nhiệm vụ:
- Giảng dạy: Giảng dạy các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam , Pháp luật đại cương cho sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc học: Cao đẳng, Đại học, Cao học.
- Bồi dưỡng: Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục công dân, phát triển chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở các trường THPT.
- Nghiên cứu khoa học: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viêt bài báo đăng trên các tạp chí, viết giáo trình và các tập bài giảng, hướng dẫn luận văn cao học và khóa luận đại học cho học viên cao học và sinh viên chuyên ngành.
3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:
Hiện tại Khoa có 21 cán bộ, giảng viên (giảng viên: 19 người, CB văn phòng: 02 người), trong đó:
-  01 giảng viên có học hàm Phó giáo sư
- 08 giảng viên có học vị tiến sỹ
- 09 giảng viên có trình độ thạc sỹ
- Số giảng viên đi học NCS: 04
VI. Các bộ môn
1. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Nhiệm vụ chính: giảng dạy các môn:
- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Pháp luật đại cương, Lôgíc hình thức cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường
- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tác phẩm kinh điển Lênin, Đạo đức học, Lôgíc học, Triết học phương Tây hiện đại, Mỹ học, Tôn giáo học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Văn hoá học, Giáo dục môi trường qua môn giáo dục công dân, Phát triển kỹ năng con người , Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại ngày nay, Kinh tế học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng XHCN, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Xã hội học,… cho sinh viên chuyên ngành
2. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nhiệm vụ chính: Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên; Giảng dạy môn Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh, Chính trị học, Xây dựng Đảng,… cho sinh viên chuyên ngành
V. Các thành tích của đơn vị
1. Kết quả đào tạo chính quy:
Số lượng khoá chuyên ngành đã và đang đào tạo: 14 khoá.
Số lượng khoá chuyên ngành đã tốt nghiệp: 10 khoá.
Tỷ lệ tốt nghiệp:
3. Thành tích nghiên cứu khoa học
+ Đề tài NCKH của giảng viên:
- Đề tài cấp Bộ:  04
- Cấp Cơ sở:  12
+ Số Giáo trình, Đề cương bài giảng đã xuất bản: 25
4. Khen thưởng, thành tích:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2006-2007

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 482/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2007-2008

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 549/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2008-2009

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 615/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2009-2010

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 474/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2010-2011

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 961/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 1344/QĐ-BGD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ GD&ĐT

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 5380/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ GD&ĐT

2013-2014

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ 684/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Trường ĐHSP Hà Nội 2

2014-2015

Tập thể Lao động tiên tiến

QĐ số 764/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Trường ĐHSP Hà Nội 2

2015-2016

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số ....../QĐ-BGD&ĐT ngày.....tháng .... năm 2016 của Bộ GD&ĐTTags:


Bài viết khác

0986688626