Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ THÔNG QUA TẬP BÀI GIẢNG CÁC MÔN HỌC NĂM 2017

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học các môn khoa học chính trị trong nhưng năm qua cán bộ giảng viên khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 luôn chú trọng công tác biên soạn tập bài giảng cho các môn học. Đáp ứng nhu cầu về học liệu cho sinh viên và tài liệu giảng dạy cho giảng viên.
Trong hai ngày 28/2 và 1/3/2017 sáu trong số nhiều hội đồng thẩm định tập bài giảng do các giảng viên trong khoa biên soạn đã diễn ra. Với tinh thần lao động khoa học hăng say nghiêm túc của tác giả và các thành viên trong hội đồng khoa học, sáu tập bài giảng đều nhận được sự đánh giá cao từ phía các chuyên gia và 100% phiếu tán thành  các tập bài giảng đủ điều kiện xuất bản.Tags:


Bài viết khác

0986688626