Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Hội nghị Viên chức Khoa Giáo dục Chính trị năm học 2022 – 2023

Thực hiện Công văn số 404/HD-ĐHSPHN2 ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Viên chức lần thứ 41, ngày 27/10/2022 Khoa Giáo dục Chính trị đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2022 - 2023 nhằm mục đích tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của đơn vị trong năm học 2021 - 2022 và thống nhất phương hướng hoạt động, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong việc xây dựng và phát triển Khoa và Nhà trường trong năm học 2022 - 2023.

Hội nghị diễn ra sôi nổi trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao với sự điều hành của TS. Trần Thị Hồng Loan - Trưởng Khoa GDCT và ThS. Lương Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Khoa.

TS Trần Thị Hồng Loan thông qua Chương trình Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức đơn vị 2021 - 2022 và phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 và việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị; Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021 - 2022, dự kiến chương trình công tác Công đoàn và phát động phong trào thi đua năm học 2022 - 2023.

  

ThS. Lương Thị Thu Huyền trình bày Dự kiến chương trình công tác Công đoàn năm học 2022 - 2023

Hội nghị đã góp ý cho các báo cáo, đề xuất, kiến nghị của Công đoàn trường và Công đoàn Khoa, đặc biệt là các mục tiêu quan trọng, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học tới. Trong đó, một số ý kiến tập trung cho công tác giảng dạy, hỗ trợ giảng viên. Các viên chức trong Khoa đã đề xuất một số giải pháp thiết thực để đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quy trình thanh quyết toán kinh phí coi thi, chấm thi, seminar chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận về những vấn đề cơ bản, quan trọng trong chiến lược phát triển toàn Khoa như: nghiên cứu khoa học, công tác phát triển đội ngũ cán bộ,... Qua việc trao đổi công khai, dân chủ những nội dung nói trên, Hội nghị đã góp phần củng cố niềm tin của toàn thể viên chức trong Khoa và khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu làm việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng Khoa và Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Các Viên chức khoa GDCT trao đổi, góp ý cho bản Phương hướng công tác năm học 2022 - 2023

Hội nghị đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân năm học 2022 - 2023. Hội nghị tiến hành bầu đại biểu dự Hội nghị Viên chức trường lần thứ 41. Danh sách trúng cử bao gồm các đồng chí có tên sau:

  1. ThS. Lương Thị Thu Huyền
  2. TS. Vi Thị Lại
  3. TS. Trần Thị Hồng Loan
  4. CN Lê Bích Ngọc
  5. ThS. Nguyễn Quang Thuận

Hội nghị viên chức khoa Giáo dục Chính trị là hoạt động chính trị quan trọng đối với sự phát triển của Khoa. Thông qua Hội nghị, các ý kiến của viên chức trong Khoa được trao đổi, thảo luận và đề xuất lên Hội nghị Viên chức Nhà trường. Hội nghị kêu gọi các viên chức toàn Khoa cần không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2022-2023 được đề ra, đưa Khoa Giáo dục Chính trị tiếp tục phát triển vững mạnh.

 

 

 Tags:


Bài viết khác

0986688626