Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 9 khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h30’ ngày 11/10/2022

Họp đại diện cấp ủy và giao ban công tác tháng 10 năm 2022

Loan

PH5-A2

09h30’ ngày 13/10/2022

Lễ khai giảng  năm học 2022-2023

Loan

HT14-8

18h30’ ngày 13/10/2022

Chào Tân sinh viên K48 khoa GDCT

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa GDCT và khách mời

HT14-8

20h00’ ngày 13/10/2022

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ hai Khoa GDCT

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa GDCT và CLB Lý luận trẻ

HT14-8

15h00’ ngày 14/10/2022

Họp xét duyệt học bổng KKHT cho sinh viên ĐHCQ học kỳ 2

Loan, Huyền

PH5-A2

08h00’ ngày 15/10/2022

Bài 7 “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV” đầu khóa 2022-2026

Loan, Giềng, Chiên

GĐ D2.3

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626