Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 8 - khoa GDCT

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

15h00’ ngày 06/10/2022

Họp về phương án duy trì các ngành và mở ngành đào tạo

Loan

PH2-A2

14h00’ ngày 06/10/2022

Họp Khoa triển khai công tác tháng 10/2022

Toàn thể cán bộ, giảng viên

Văn phòng Khoa GDCT

09h00’ ngày 07/10/2022

Họp BCHCĐ Trường

Ngô Hương

PH2-A2

10h30’ ngày 07/10/2022

Họp đại diện công đoàn bộ phận

Huyền

PH2-A2

 Tags:


Bài viết khác

0986688626