Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 50 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

14h00’ ngày 19/7/2021

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa GDCT

- Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDCT

Phòng 207 – Nhà A4

14h30’ ngày 19/7/2021

Họp khoa GDCT bàn về cách thức triển khai thi trực tuyến học kỳ 2 và học kỳ phụ

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong khoa GDCT

Phòng 308 – Nhà A4

8h30’ các ngày 24,25,26 /7/2021

Hội thảo – Tập huấn GVSPCC về chuyển giao và hướng dẫn tài liệu modul 4 bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT cốt cán

- Loan, Thảo, Ngô Hương, Thuận

- Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626