Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 47 Khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h00’ ngày 02/7/2021

Họp rút kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp

- Cô Loan

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626