Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 47 - khoa GDCT

 

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h00’ ngày 25/07/2022

Họp chi ủy Khoa GDCT về xây dựng phương án nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Loan, Thảo, Ngô Hương

Phòng 310 - Nhà A4

10h00’ ngày 25/07/2022

Họp chi bộ khoa GDCT lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Chi ủy Khoa GDCT nhiệm kỳ 2022-2025

Toàn thể đảng viên chi bộ Khoa GDCT

Phòng 308 - Nhà A4

14h00’ ngày 29/07/2022

Tọa đàm khoa học Khoa GDCT "Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay" (BCV: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung Ương)

Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa GDCT

Trực tuyến

 

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626