Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 46 khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

10h00’ ngày 21/6/2021

Họp HĐ Khoa học và Đào tạo Trường

- Cô Loan

Trực tuyến

08h30’ ngày 24/6/2021

Họp tổng kết, đánh giá xếp loại VC, NLĐ và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 khoa GDCT

- Toàn thể VC, NLĐ khoa GDCT

P2.07 – Nhà A4

14h00’ ngày 24/6/2021

Hội nghị sinh viên NCKH khoa GDCT

- Toàn thể giảng viên và sinh viên khoa GDCT

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626