Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 45 khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

13h30’ ngày 15/6/2021

Họp HĐ xét tốt nghiệp lần 2 – đợt 2 cấp Khoa cho SV khoa GDCT

- Loan, Thảo, Huyền, Hải, Lại

VPK

14h00’ ngày 15/6/2021

Họp Khoa thống nhất cách chỉnh sửa CTĐT GDCD 2020

- Toàn thể giảng viên khoa GDCT

VPK

15h00’ ngày 15/6/2021

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa GDCT

- Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDCT; Tổ công tác

P2.07 – Nhà A4

14h00’ ngày 17/6/2021

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi TN THPT năm 2021

- Loan, Thảo, Giang, Ngô Hương, Toan, Thuận, Diệp, Chiên, Thuỳ Linh, Giềng, Lại, Bùi Hương

Trực tuyến

14h30’ ngày 18/6/2021

Họp HĐ xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐH CQ đợt 2 năm 2021 (lần 2)

- Loan

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626