Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 44 - Khoa Giáo dục Chính trị

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

15h00’ ngày 07/6/2021

Họp Khoa xét kết quả rèn luyện, HBKKT học kỳ I cho sinh viên K46GDCD

- Loan, Thảo, Huyền, Hải, Chiên, Bùi Hương, Vân, Lại, Giềng

Trực tuyến

10h30’ ngày 08/6/2021

Họp giao ban công tác tháng 6/2021

- cô Loan

Trực tuyến

09h00’ ngày 10/6/2021

Họp Chi bộ khoa GDCT

- Toàn thể đảng viên khoa GDCT

Trực tuyến

09h30’ ngày 10/6/2021

Họp Khoa tháng 6/2021 khoa GDCT

- Toàn thể viên chức khoa GDCT

Trực tuyến

10h30’ ngày 10/6/2021

Họp xét nâng lương đợt 1 năm 2021 cho GVCC khoa GDCT

- Toàn thể viên chức khoa GDCT

Trực tuyến

10h00’ ngày 11/6/2021

Họp HĐ xét kết quả rèn luyện, HBKKT học kỳ I cho sinh viên K46 toàn Trường

- Thảo, Huyền, Hải

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626