Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 43 Khoa Giáo dục Chính trị

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

10h00’ ngày 31/5/2021

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường

- Cô Loan

Trực tuyến

08h00’ ngày 02/6/2021

Dự giờ dạy tốt của giảng viên Đới Gia Thiên Linh

- Toàn thể giảng viên khoa GDCT

Trực tuyến

10h00’ ngày 02/6/2021

Họp HĐ xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học khoa GDCT đợt 2 năm 2021

- BCN khoa, TLGV, TLTC, cố vấn học tập các khoá: K39, K40, K41, K42, K43

Trực tuyến

08h30’ ngày 03/6/2021

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp cơ sở của TS. Nguyễn Thị Giang

- Theo Quyết định

Trực tuyến

14h30’ ngày 04/6/2021

Họp HĐ xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 2 năm 2021

- Theo Quyết định

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626