Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 43 - khoa GDCT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 – KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h30’ ngày 28/6/2022

Hội nghị CBCC phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch PHT nhiệm kỳ 2025-2030

Loan, Toan, Giang, Thùy Linh, Bùi Hương, Thảo, Diệp, Nhung, Ngô Hương, Chiên, Giềng, Vân, Lại, Thuận, Huyền

HT 14-8

11h00’ ngày 28/6/2022

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030

Loan

HT 14-8

14h00’ ngày 28/6/2022

Hội nghị cán bộ chủ chốt phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch CTHĐT, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030

Loan, Toan, Giang, Thùy Linh, Bùi Hương, Thảo, Diệp, Nhung, Ngô Hương, Chiên, Giềng, Vân, Lại, Thuận, Huyền

HT 14-8

15h00’ ngày 28/6/2022

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch CTHĐT, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030

Loan

HT 14-8

19h30’ ngày 28/6/2022

Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên - Tháng 6 năm 2022

Thảo, Huyền, Lại, Chiên, Nguyễn Linh

Trực tuyến

08h30’ ngày 29/6/2022

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thảo

Phòng 207 – A4

14h00’ ngày 01/7/2022

Kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thảo

 

 

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626