Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 – KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

20h00’ ngày 24/5/2021

Họp Hội đồng chấm thử khoá luận tốt nghiệp K43GDCD

- Theo Quyết định

Trực tuyến

13h00’ ngày 25/5/2021

Dự giờ dạy tốt của giảng viên Nguyễn Thị Xuân

- Toàn thể giảng viên khoa GDCT

Trực tuyến

07h30’ ngày 27/5/2021

Họp Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp K43GDCD

- Theo Quyết định

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626