Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 42 - khoa GDCT

 

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h00’ ngày 21/6/2022

Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và chất lượng đơn vị khoa GDCT năm học 2021-2022

Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDCT

Phòng 3.08 – Nhà A4

14h45’ ngày 21/6/2022

Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

Loan, Thảo, Toan, Giang, Bùi Hương, Nhung, Ngô Hương, Giềng, Chiên, Vân, Lại, Thùy Linh, Diệp, Thuận, Huyền

HT 14-8

16h00’ ngày 21/6/2022

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

Loan

HT 14-8

09h00’ ngày 23/6/2022

Họp tổng kết năm học, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng khoa GDCT năm học 2021-2022

Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDCT

Phòng 3.08 – Nhà A4

14h00’ ngày 23/6/2022

Dự Hội thảo khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Giềng, Thảo, Giang, Ngô Hương, Thiên Linh, Ngọc, Nhung, Vân, Lại, Diệp

Trực tiếp

kết hợp

Trực tuyến

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626