Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 – KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

14h30’ ngày 18/5/2021

Họp xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2021

- cô Loan

Trực tuyến

08h30’ ngày 19/5/2021

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản

- cô Loan

Trực tuyến

10h00’ ngày 19/5/2021

Họp HĐ xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên K46

- cô Thảo, cô Huyền

Trực tuyến

14h00’ ngày 20/5/2021

Hội thảo khoa học khoa GDCT

- Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT và khách mời

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626