Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 4 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

10h30’ ngày 05/09/2022

Hội nghị quy hoạch cán bộ công đoàn khoa GDCT nhiệm kỳ 2023-2028

Các công đoàn viên khoa GDCT

Phòng 3.08-Nhà A4

10h00’ ngày 06/09/2022

Lễ công bố và trao QĐ bổ nhiệm Phó giáo sư năm 2022

Loan

PH5-A2

10h30’ ngày 06/09/2022

Họp giao ban công tác tháng 9/2022

Loan

PH5-A2

09h00’ ngày 08/09/2022

Họp đánh giá phân loại các đơn vị năm học 2021-2022

Loan

 

10h00’ ngày 08/09/2022

Họp triển khai kế hoạch điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ đại học

Loan

PH2-A2

14h00’ ngày 08/09/2022

Họp chi bộ khoa GDCT

Toàn thể đảng viên khoa GDCT

Phòng 3.08-Nhà A4

14h30’ ngày 08/09/2022

Họp khoa GDCT triển khai kế hoạch công tác tháng 9/2022

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT

Phòng 3.08-Nhà A4

15h30’ ngày 09/09/2022

Họp xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học chính quy

Thảo, Huyền

PH5-A2

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626