Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 – KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

10h00’ ngày 10/5/2021

Họp Chi bộ và họp khoa khoa GDCT

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Khoa

Trực tuyến

11h20’ ngày 10/5/2021

Họp HĐ khoa GDCT xét lên lớp K46GDCD

- BCN Khoa, TLGV, TLTC, cố vấn học tập K46GDCD

Trực tuyến

13h00’ ngày 11/5/2021

Dự giờ giảng viên Lê Thị Minh Thảo

- Toàn thể giảng viên khoa GDCT

Trực tuyến

14h00’ ngày 13/5/2021

Seminar tổ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (BCV: Lê Bích Ngọc)

- Giảng viên tổ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Trực tuyến

 

                                                                                                                        Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                                                 Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626