Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 39 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

14h00’ ngày 30/5/2022

Họp Ban Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Thuận

PH2 – Nhà A2

15h30’ ngày 01/6/2022

Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên HĐ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Loan, Thảo, Ngô Hương, Giang, Huyền, Ngọc, Giềng, Thuận, Chiên, Lại

Hội trường 14-8

08h30’ ngày 03/6/2022

Tập huấn Ban Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Thuận

PH5 – Nhà A2

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

 Tags:


Bài viết khác

0986688626