Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 3 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h30’ ngày 29/08/2022

Seminar “ Vận dụng Nghị quyết Đại hội  Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy môn LSĐCSVN”

Các giảng viên tổ ĐLCMCĐCSVN&TTHCM

Phòng 3.08-Nhà A4

13h00’ ngày 29/08/2022

Seminar “Xây dựng câu hỏi đánh giá năng lực trong môn LSĐCSVN”

Các giảng viên tổ ĐLCMCĐCSVN&TTHCM

Phòng 3.08-Nhà A4

19h30’ ngày 30/08/2022

Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên

Thảo, Huyền, Lại, Chiên, Nguyễn Linh

HT 14-8

08h30’ ngày 31/08/2022

Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài CTĐT GDCD 2020

Loan, Thảo, Lại

PH3-A2

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626