Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 22 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h00’ ngày 09/01/2023

Họp HĐ nghiệm thu ngân hàng đề thi A3 tổ Chủ nghĩa Mác - Lênin

Theo Quyết định

Phòng 902-Nhà A1

10h30’ ngày 09/01/2023

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường ĐHSPHN2

Loan, Giang, Ngô Hương, Thuận, Chiên, Bùi Hương, Ngọc, Huyền

HT14-8

08h00’ ngày 10/01/2023

Đoàn đánh giá ngoài phỏng vấn trực tiếp

Loan, Toan, Ngọc, Huyền

Phòng 201-Nhà A1

15h00’ ngày 10/01/2023

Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Toàn thể đảng viên

HT14-8

09h30’ ngày 11/01/2023

Họp đại diện cấp uỷ và giao ban công tác tháng 1,2 năm 2023

Loan, Thảo

PH5-A2

09h00’ ngày 12/01/2023

Họp BCH Công đoàn Trường

Ngô Hương

PH2-A2

10h30’ ngày 12/01/2023

Họp đại diện công đoàn bộ phận

Huyền

PH2-A2

13h30’ ngày 12/01/2023

Họp chi bộ khoa GDCT

Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDCT

Phòng 902-Nhà A1

14h00’ ngày 12/01/2023

Họp triển khai Kế hoạch công tác tháng 1,2 năm 2023 khoa GDCT

Toàn thể viên chức khoa GDCT

Phòng 902-Nhà A1

14h30’ ngày 13/01/2023

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường ĐHSPHN2

Loan, Giang, Ngô Hương, Thuận, Chiên, Bùi Hương, Ngọc, Huyền

HT14-8

 

 

                       Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

 

 

 

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626