Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 21 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

07h15’ thứ Ba ngày 03/01/2023

Dự nội dung thi Dạy học – Hội thi NVSP năm học 2022-2023 khoa GDCT

Các giảng viên

HT14-8

14h00’ thứ tư ngày 04/01/2023

Dự nội dung thi Chào hỏi và Hùng biện Hội thi NVSP năm học 2022-2023 khoa GDCT

Các giảng viên

HT14-8

10h30’ thứ năm ngày 05/01/2023

Dự Lễ vinh quy Tân tiến sĩ năm Nhâm Dần

Loan, Thảo

Vườn cây Tiến sĩ

14h00’ thứ năm ngày 05/01/2023

Dự nội dung thi Xử lý tình huống sư phạm và Thiết kế và tổ chức HĐGD Hội thi NVSP năm học 2022-2023 khoa GDCT

Các giảng viên

HT14-8

10h30’ thứ sáu ngày 06/01/2023

Họp Hội đồng xét duyệt sinh viên sư phạm hưởng hỗ trợ theo NĐ 116

Loan

PH2-A2

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626