Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 20 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

10h30’ ngày 26/12/2022

Họp HĐ KH&ĐT Trường

Loan

PH2-A2

14h00’ ngày 26/12/2022

Họp triển khai chỉnh sửa Hồ sơ tự đánh giá Trường theo ý kiến thẩm định

Loan, Thảo

PH3-A2

09h30’ ngày 28/12/2022

Họp xét các chế độ chính sách cho sinh viên, học kỳ 1 năm học 2022-2023

Loan, Huyền

PH5-A2

14h00’ ngày 28/12/2022

Họp tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023

Loan

PH3-A2

19h30’ ngày 29/12/2022

Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên tháng 12/2022

Loan, Huyền

HT 14-8

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626