Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 2 - khoa GDCT

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

09h30’ ngày 24/08/2022

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Ngô Hương

PH2-Nhà A2

15h00’ ngày 24/08/2022

Họp triển khai công tác chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức đánh giá ngoài các CTĐT

Loan

PH3-Nhà A2

14h00’ ngày 25/08/2022

Họp Khoa triển khai công tác chuẩn bị cho khảo sát đánh giá ngoài CTĐT GDCD

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT

Phòng 3.08-Nhà A4

 

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng LoanTags:


Bài viết khác

0986688626