Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 16 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

14h00’ thứ ba, ngày 29/11/2022

Họp Khoa bình xét, đề xuất đề nghị Trường xét tặng Giấy khen của Hiệu trưởng nhân dịp Kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT

Phòng 902 – Nhà A1

15h00’ thứ ba, ngày 29/11/2022

Họp Khoa bàn Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa GDCT

Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT

Phòng 902 – Nhà A1

16h30’ thứ ba, ngày 29/11/2022

Hội nghị Trưởng khoa đối thoại đại diện sinh viên khoa GDCT

BCN Khoa, Trợ lý tổ chức, cố vấn học tập và đại diện sinh viên khoa GDCT

Phòng 902 – Nhà A1

08h00’ thứ sáu, ngày 02/12/2022

Hội thảo khoa học Quốc tế “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở Châu Á năng động”

Loan, đại diện giảng viên và sinh viên

HT 14-8

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626