Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0986.688.626
khoagdct@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 15 - khoa GDCT

 

Ngày, giờ

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

 

Thứ hai, 10h00’ ngày 21/11/2022

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi A3 học kỳ I năm học 2022-2023 Tổ bộ môn Đường lối cách mạng Việt Nam

Theo Quyết định

Phòng 3.08 – Nhà A4

Thứ ba, 08h00’ ngày 22/11/2022

Hội nghị viên chức, người lao động Trường lần thứ 41

Loan, Huyền, Thuận, Ngọc, Lại

HT14-8

Thứ tư, 10h00’ ngày 23/11/2022

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi A3 học kỳ I năm học 2022-2023 Tổ bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

Theo Quyết định

Phòng 3.08 – Nhà A4

Thứ năm, 13h00’ ngày 24/11/2022

Seminar chuyên môn “Công nghệ Blockchain và ứng dụng trong phát triển kinh tế số” (BCV: Đới Gia Thiên Linh)

Toàn thể giảng viên Tổ bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

Phòng 3.08 – Nhà A4

Thứ năm, 15h00’ ngày 24/11/2022

Seminar chuyên môn “Quan hệ lợi ích trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay” (BCV: Nguyễn Thị Xuân)

Toàn thể giảng viên Tổ bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

Phòng 3.08 – Nhà A4

 

 

 

Trưởng khoa

Trần Thị Hồng Loan

           

 Tags:


Bài viết khác

0986688626